Zastępca prezydenta Świnoujścia zabiera głos w sprawie Floty

I LIGA PIŁKARSKA. Joanna Agatowska uczestniczyła w kilku rozmowach, które miały zbliżyć portugalskiego inwestora z klubem.
Do szczęśliwego finału nie doszło. Klub przedstawił swoją wersję wydarzeń (zamieszczoną m.in. na Szczecin.sport.pl) , teraz swoje spojrzenie przedstawiła Joanna Agatowska.

"Pragnę poinformować, że po zakończeniu spotkania, które odbyło się o godz. 17.30 pomiędzy p. Tomaszem Kafarskim a p. Nancy Cao (na prośbę p. Cao uczestniczyłam w nim ja, Tłumaczka oraz p. Michał Protasewicz) p. Cao (po wykonaniu rozmów telefonicznych) poprosiła mnie o przekazanie p. Prezesowi oraz p. T. Kafarskiemu informacji o Jej ostatecznych możliwościach przystania na warunki Zarządu MKS Flota, jako alternatywy do prawdopodobnego negatywnego stanowiska trenera Kafarskiego na Jej propozycje - dotyczyło to możliwości natychmiastowej wypłaty 10.000 euro dla p. Kafarskiego oraz zwiększenia udziału MKS Flota w transferach zawodników do 45% (wcześniej uzgodniona została wysokość 35% od każdego wytransferowanego zawodnika). P. Cao podniosła również kwestię, że nie jest Ona stroną do rozwiązywania sprawy kontraktu trenerskiego pomiędzy p. T. Kafarskim a Zarządem Floty.

Powyższą wiadomość osobiście przekazałam w tym samym dniu p. Tomaszowi Kafarskiemu oraz telefonicznie p. prezesowi Edwardowi Rozwałka z prośbą o uwzględnienie tych propozycji przy podejmowaniu ostatecznej decyzji co do podpisania Porozumienia. Uzyskałam informację od p. Prezesa Rozwałki, że przekaże ją członkom zarządu, z którymi wieczorem 18.06 miał odbyć jeszcze spotkanie.

Zgodnie z ustaleniami z rozmowy z dnia 18.06 pomiędzy p. Kafarskim oraz p. Cao do kolejnego spotkania doszło w dniu 19.06 w czasie którego, z informacji jakie posiadam (nie uczestniczyłam osobiście w tym spotkaniu) trener Kafarski poinformował p. Cao, że nie jest zainteresowany Jej propozycjami dla Niego i w związku z czym rozmowy zakończono.

19.06 (czwartek) o godz. 13.09 telefonicznie uzyskałam od p. prezesa E. Rozwałki informację, że w związku z tym, że nie doszło do porozumienia pomiędzy p. Cao i p. Kafarskim - Zarząd nie akceptuje również zaproponowanych przez p. Cao ostatecznych propozycji zwiększenia udziału w transferach i do podpisania Porozumienia pomiędzy MKS Flota oraz Atletico po prostu nie dojdzie. Powyższą informację przekazałam Prezydentowi Miasta.

W związku z powyższym wnoszę o uwzględnienie mojego oświadczenia w tej sprawie".

Joanna Agatowska, zastępca prezydenta miasta