Jerzy Woźniak zaprzestał finansowania Floty Świnoujście, ale... chce ją odbudować

Tylko cud mógłby sprawić, że sobotnie spotkanie Floty z Termalicą Nieciecza dojdzie do skutku. Wyspiarze pewnie oddadzą walkowera, a wkrótce zrezygnują z występów w I lidze piłkarskiej.
W czwartek miała zostać podpisana umowa notarialna między stowarzyszeniem MKS Flota a powstałą jesienią spółką MKS Flota, która miała przejąć pierwszoligowy zespół, ale pod warunkiem przejęcia całości zobowiązań finansowych. Do podpisania porozumienia nie doszło.

- Jerzy Woźniak nie zgodził się na to, by jego spółka zagwarantowała spłatę długów. Tym samym do parafowania umowy nie mogło dojść - to z komunikatu zarządu stowarzyszenia.

- Oficjalne stanowisko spółki w piątek - twierdziła Aleksandra Piotrowska, prezes spółkowej Floty.

Sternicy MKS Flota sp. z o.o. nie wytrzymali i już w czwartkowy wieczór opublikowali oświadczenie.

Ile wynoszą zobowiązania stowarzyszenia?

"Zarząd MKS Flota Świnoujście Spółka z o.o. został upoważniony do przekazania, w imieniu jedynego udziałowca Spółki i jednocześnie jedynego finansującego od początku tej rundy całą sekcję piłki nożnej Klubu MKS Flota Świnoujście (drużyna seniorów, jak również grupy młodzieżowe) Pana Jerzego Woźniaka następujące oświadczenie.

W dniu 30.04.2015 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marcina Nawrockiego miała zostać podpisana, w formie Aktu Notarialnego, ostateczna umowa sprzedaży 3% udziałów w MKS Flota Świnoujście Spółka z o.o. na rzecz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej MKS Flota Świnoujście.

Najważniejszym punktem ww. umowy było przekazanie przez Stowarzyszenie w zamian za objęcie 3% udziałów w MKS Flota Świnoujście Spółka z o.o. ogółu praw i obowiązków do sekcji piłki nożnej, w tym prawa do występowania w centralnej I lidze piłki nożnej, przy jednoczesnym zobowiązaniu się MKS Flota Świnoujście Spółka z o.o. do przejęcia wszystkich zobowiązań finansowych, jakie posiada Stowarzyszenie do osób prawnych i fizycznych.

Wyznaczenie dnia 30.04.2015 r. było ostatnim z możliwych dni do podpisania takiej umowy, z uwagi na procedurę przyznawania licencji przez PZPN na sezon 2015/2016, o czym PZPN powiadomił Klub MKS Flota Świnoujście w dniu 28.04.2015 r. stosownym pismem, grożąc nie tylko nieotrzymaniem licencji na sezon 2015/2016, ale również zawieszeniem licencji w obecnym sezonie.

Ponadto dzień 30.04.2015 r. nie budził większych kontrowersji w Zarządzie Stowarzyszenia, bowiem w wyniku mediacji mecenasa Edwarda Rozwałki w poniedziałek, tj. 27.04.2015 r., była już gotowa wersja umowy, zadowalająca obie strony. Pismo PZPN jedynie przyspieszyło konieczność wyznaczenia terminu właśnie na ostatni dzień kwietnia 2015 r. Zarząd MKS Flota Świnoujście Spółka z o.o. uczynił wszystko, aby Notariusz otrzymał wszelkie niezbędne dokumenty, aby w trybie pilnym przygotować tekst umowy, a tym bardziej w trybie pilnym znalazł czas na przygotowanie i odczytanie tej umowy.

Niestety, umowa nie została podpisana, bowiem Zarząd Stowarzyszenia chciał wprowadzić w ostatniej chwili zapisy, które były nie do przyjęcia przez Pana Jerzego Woźniaka. A w szczególności zapis, mówiący o przejęciu wszystkich wierzytelności, łącznie z tymi, które pojawiły się już po podpisaniu aktu przedwstępnego, ale również wszystkich, które powstaną w przyszłości. Na dwie godziny przed spotkaniem u Notariusza Zarząd MKS Flota Świnoujście, w trakcie spotkania z V-ce Prezydentem Miasta pozyskał informacje, że w dniu 10.02.2015 r. została wydana decyzja administracyjna nakazująca zwrot przez Stowarzyszenie kwoty ok. 460.000 zł + odsetki ustawowe z tytułu nierozliczonej dotacji z roku poprzedniego. I co najważniejsze, już w trakcie spotkania w Notariacie Prezes Małgorzata Dorosz poinformowała, że trwa w Stowarzyszeniu kontrola ZUS i kwota, którą może zażądać ZUS za niezapłacone składki, oscyluje wokół kwoty 3.000.000 zł. Czy może kogokolwiek dziwić brak zgody Pana Jerzego Woźniaka na wprowadzenie takich istotnych zmian do umowy końcowej bez wiedzy, ile naprawdę wynoszą zobowiązania Stowarzyszenia?

Tym samym Zarząd MKS Flota Świnoujście Spółka z o.o. został upoważniony do przekazania informacji, że Pan Jerzy Woźniak i reprezentowane przez niego Firmy zaprzestają z dniem 30.04.2015 dalszego finansowania sekcji piłki nożnej MKS Flota Świnoujście oraz wstrzymuje on wszelkie działania zmierzające do uzyskania licencji na sezon 2015/2016, ponieważ ujawnione już kwoty zobowiązań Stowarzyszenia podważają racjonalność dalszego finansowania sekcji piłki nożnej MKS Flota Świnoujście.

W związku z powyższym Zarząd MKS Flota Świnoujście Spółka z o.o. został zobowiązany do nieorganizowania meczu w dniu 2.05.2015 r.

Ponadto Zarząd MKS Flota Świnoujście został zobowiązany przez Pana Jerzego Woźniaka do złożenia wniosku do ZZPN o przyjęcie w poczet członków PZPN i zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2015/2016 drużyny seniorów od szczebla, jaki uzna za właściwy ZZPN. Taka decyzja jest podyktowana wielką sympatią, jaką Pan Jerzy Woźniak darzy mieszkańców Świnoujścia, a w szczególności sympatyków piłki nożnej i kibiców Floty Świnoujście. Ponadto, jak to wielokrotnie podkreślał, darzy dużym szacunkiem władze miasta Świnoujście, na czele z Panem Prezydentem Januszem Żmurkiewiczem, a co za tym idzie, podtrzymuje swoje wnioski złożone na ręce Pana Prezydenta o podpisanie długoletnich umów na dzierżawę obiektów sportowych w Świnoujściu.

Pan Jerzy Woźniak ma nadzieję, że tą decyzją, czyli pozostaniem w Świnoujściu, Miasto i Klub tylko na krótki czas znikną z mapy profesjonalnej piłki nożnej i dzięki współpracy z władzami miasta na nowych i transparentnych zasadach szybko nastąpi powrót świnoujskiej piłki nożnej na należne jej miejsce.

Tym samym Zarząd MKS Flota Świnoujście Spółka z o.o. prosi wszystkich wierzycieli Stowarzyszenia o niekierowanie do Zarządu MKS Flota Świnoujście Spółka z o.o. zapytań związanych z rozliczeniem swoich zobowiązań, a kierowanie ich bezpośrednio od Zarządu Stowarzyszenia MKS Flota Świnoujście".

Prezes Zarządu MKS Flota Świnoujście Sp. z o.o. Aleksandra Piotrowska